У п’ятницю, 15 листопада 2019 року, ЛКП “Львівелектротранс” оголосило про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ЛКП “Львівелектротранс”

У відповідності до:

  • Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996 – XIV від 16.07.1999р.;
  • Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” № 2181 – VII від 21.12.2017р.;
  • Порядку проведення конкурсу із відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Львівського комунального підприємства “Львівелектротранс”, затвердженого наказом в.о.директора від 05.11.2019р. №311;

 

ЛКП “Львівелектротранс” (надалі – “Підприємство”) оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на 31.12.2019р. та за 2019 рік.

 

Реквізити Підприємства: (найменування, поштова адреса, телефон, адреса електронної пошти):

Львівське комунальне підприємство “Львівелектротранс”

Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул.Сахарова,2

Тел.: +38 032 238 68 50

Адреса електронної пошти: ivanyshyn.i@ukr.net

 

Кінцевий строк (дата та час) подання конкурсних пропозицій з підтверджуючими документами:

до 02 грудня 2019 року, 16 год. 00 хв.

 

Дата, час і місце розкриття конкурсних пропозицій:

02 грудня 2019 року, 16 год. 05 хв.

 

Відомості про предмет та обсяг послуг:

Обов’язковий аудит фінансової звітності Підприємства, яке є підприємством суспільного інтересу, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) станом на 31.12.2019р. та за 2019 рік.

 

Кінцевий термін випуску аудиторського звіту: 25.05.2020 року

 

Порядок безкоштовного надання тендерної документації:

Конкурсна документація в електронній формі опубліковується на вебсайті Підприємства http://www.lvivelectrotrans.com.ua, та додатково безкоштовно надається Аудиторським комітетом суб’єкту аудиторської діяльності, який відповідає вимогам Порядку проведення конкурсу із відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства, опублікованого на сайті Підприємства та виявив бажання взяти участь у конкурсі на його прохання, надіслане на адресу електронної пошти, вказану у цьому повідомленні, до 02 грудня 2019 року   16 год. 00 хв.

 

Порядок подання конкурсних пропозицій претендентами:

Претенденти подають конкурсні пропозиції до закінчення кінцевого строку та часу подання конкурсних пропозицій у відповідності до умов Конкурсної документації.

 

Відомості про місцезнаходження Аудиторського комітету, контактні телефони, е-мейл:

Львівське комунальне підприємство “Львівелектротранс”

Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вул.Сахарова,2

Тел.: +38 032 238 68 50

Адреса електронної пошти: ivanyshyn.i@ukr.net

Голова аудиторського комітету: Ірина Іванишин

Порядок проведення конкурсу ЛЕТ
Протокол АК 151119

Тендерна документація ЛЕТ
Інформаційне оголошення ЛЕТ
Зміни АК до ТД 201119
Протокол АК 201119

02_Оголошення_про_конкурс зміни

Протокол від 29112019